MAGIC BALL

Намисли едно двуцифрено число. Събери двете цифри на числото и  получения сбор извади от първоначалното число, което си намислил.
Намери символа в таблицата, който отговаря на крайното получено число. Концентрирай се върху символа и когато си готов натисни с чисто съзнание върху топката. Тя ще ти покаже символа, за който си мислиш.
*Пример, ако избереш числото 23: 2+3=5 ; 23-5 = 18